Kleuterschool

Facebook

Nu alle officiële goedkeuringen ‘binnen’ zijn, houden wij eraan ons heuglijke nieuws ook met jullie te delen !!  
Vanaf 1 september 2020 begint onze school aan een nieuw hoofdstuk waarin kleuters de hoofdrol spelen. Alle jongens en meisjes (2,5-jarigen tot 5-jarigen) zijn vanaf dan ook welkom in De Sleutel en zullen mee vorm en kleur geven aan dit prachtige verhaal.

Tegen 1 september zullen 2 lokalen volledig aangepast en ingericht zijn voor onze kleine helden. Net als de kleutertjes zelf zal ook onze kleuterschool tijd en goede zorgen nodig hebben om te groeien. Aanvankelijk zal er gewerkt worden met ‘leefgroepen’ waar kinderen van verschillende leeftijden samenzitten en bijgevolg veel van elkaar kunnen leren. Gaandeweg zal dit kleuterverhaal uitbreiden wat ons toelaat groeperingsvormen te hanteren waarbij de leeftijd van de kleuter meer centraal staat.

Het inrichten van 2 kleuterklassen binnen het bestaande gebouw betekent ook dat enkele lagere-school-klassen dienen te verhuizen naar een ander lokaal.
Onze naam ondergaat eveneens een wijziging : vanaf 1 september zijn wij een basisschool en verandert GLS De Sleutel in GBS De Sleutel.
De speelplaats biedt op dit moment nog onvoldoende ruimte voor extra leerlingen maar …
daar wordt aan gewerkt ! In het voorjaar vindt de afbraak plaats van het huis naast de school en moet het realiseerbaar zijn om deze vrijgekomen ruimte om te bouwen tot een extra groene speelplaats voor onze kleuters en lagere-school-kinderen.

Virtuele “kleuterklassen-opendeur” vanaf 6 juni!

 

 

We verplaatsten het kleuter-infomoment reeds naar zaterdag 6 juni in de hoop dat de situatie terug wat gestabiliseerd zou zijn en mensen opnieuw zouden mogen samenkomen.
Maar helaas … ondanks de versoepeling van een aantal maatregelen bepaalt COVID 19 nog steeds ons doen en laten.
In de huidige omstandigheden is het niet toegestaan om kleuters en ouders fysiek samen te brengen op één plek.

Wij hebben dan ook de knoop doorgehakt en bieden jullie graag de nodige info digitaal aan. Je vindt ons “hier” en facebook.
Vanaf zaterdag 6 juni (de aftelkalender kan dus behouden blijven) kan je samen met je kleuter digitaal binnenkijken in onze school.
De hoofdrol is weggelegd voor juf Evi (kleuterjuf) en juf An (1ste leerjaar). Een virtuele rondleiding doorheen de kleuterklassen maakt het toch nog wat ‘levensecht’.
We proberen een antwoord te bieden op concrete vragen die jullie vast en zeker hebben.

Je mag je vraag of bezorgdheid ook op voorhand doormailen en dan nemen we deze mee op in onze toelichting.

We bieden ook de mogelijkheid om een afspraak te maken op school. Een persoonlijke kennismaking en rondleiding maken deel uit van het starterspakket. 😉
Op deze manier is het wel mogelijk om de ‘veilige afstand’ te respecteren.

Tot op heden is het coronavirus er (gelukkig) niet in geslaagd om de werken in de kleuterklassen stil te leggen. We zitten dus nog steeds op schema !
We tellen nu af naar 6 juni … vanop afstand !

Facebook