Kleuterschool

Facebook

Nu alle officiële goedkeuringen ‘binnen’ zijn, houden wij eraan ons heuglijke nieuws ook met jullie te delen !!  
Vanaf 1 september 2020 begint onze school aan een nieuw hoofdstuk waarin kleuters de hoofdrol spelen. Alle jongens en meisjes (2,5-jarigen tot 5-jarigen) zijn vanaf dan ook welkom in De Sleutel en zullen mee vorm en kleur geven aan dit prachtige verhaal.

Tegen 1 september zullen 2 lokalen volledig aangepast en ingericht zijn voor onze kleine helden. Net als de kleutertjes zelf zal ook onze kleuterschool tijd en goede zorgen nodig hebben om te groeien. Aanvankelijk zal er gewerkt worden met ‘leefgroepen’ waar kinderen van verschillende leeftijden samenzitten en bijgevolg veel van elkaar kunnen leren. Gaandeweg zal dit kleuterverhaal uitbreiden wat ons toelaat groeperingsvormen te hanteren waarbij de leeftijd van de kleuter meer centraal staat.

Het inrichten van 2 kleuterklassen binnen het bestaande gebouw betekent ook dat enkele lagere-school-klassen dienen te verhuizen naar een ander lokaal.
Onze naam ondergaat eveneens een wijziging : vanaf 1 september zijn wij een basisschool en verandert GLS De Sleutel in GBS De Sleutel.
De speelplaats biedt op dit moment nog onvoldoende ruimte voor extra leerlingen maar …
daar wordt aan gewerkt ! In het voorjaar vindt de afbraak plaats van het huis naast de school en moet het realiseerbaar zijn om deze vrijgekomen ruimte om te bouwen tot een extra groene speelplaats voor onze kleuters en lagere-school-kinderen.

Zaterdag 25 april 2020 voorziet de school een kijk- en infomoment van 9u.30 tot 11u. betreffende de nieuwe kleuterschool. Aangezien we (o.w.v. de privacywetgeving) ouders niet meer persoonlijk kunnen aanschrijven, zou ik willen vragen om deze informatie zo veel mogelijk te verspreiden onder ouders met kleuters. Alvast veel dank voor jullie medewerking !

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en praktische wijzigingen.
Houd ook zeker onze website in de gaten !
Indien er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met juf Marleen.

Facebook