Week tegen pesten.

Facebook
Vanmorgen stonden onze “stippen-dokters” aan de schoolpoort met een stift in de aanslag om alvast iedereen met het anti-pest-virus te besmetten.
 
Tijdens de middagspeeltijd waren er 4 activiteiten voorzien, telkens om 1 doel van de 4 stippen te behalen. De leerlingen werden uitgedaagd, er werd over pesten / plagen gepraat en  in spelvorm een aantal situaties afgetoetst, gekeken hoe iets aanvoelt voor jou persoonlijk.
De volgende dagen zullen er nog activiteiten rond dit thema gebeuren.
 
Na de activiteiten deden we  de Move tegen Pesten. Onze Sleutelfiguren nemen daarin het voortouw om iedereen het dansje aan te leren.
 
Alle klassen kregen een affiche waarop de leerlingen hun stippie kunnen kleven als ze het manifest online ondertekend hebben.  Hopelijk kunnen we deze week alle stippies  verzamelen!
 
Verdere info ivm de week tegen pesten en onze herstelmuur vind je hier!
Facebook